Loovusega heaolu poole!

VIIMSI
TERAAPIAKESKUS

Viimsi Teraapiakeskus on hubane ja peresõbralik erateenuseid pakkuv asutus, mille ruumides tegutsevad erinevad loovterapeudid (muusika- ja visuaalkunstiterapeut), vibroakustilise teraapia spetsialist, logopeederipedagoog ja mänguterapeut.

☀︎

Keskuse missiooniks on kvaliteetsete loovteraapia-teenuste pakkumine Viimsi vallas ning südame-projektideks Viimsi koolinoorte loovteraapiagrupid ning tervise ja loovuse laagrid. Alates keskuse asutamisest peale, teeme loovterapeutidega koostööd ka Viimsi valla sotsiaalosakonnaga, et ennetada, märgata ning pakkuda vaimse tervise abi piirkonna lastele, noortele ja nende peredele. 

☀︎

Viimsi Teraapiakeskuses toimetavate spetsialistide prioriteediks on kliendikeskne lähenemine, tagades igale pöördujale vajaliku konfidentsiaalsuse ja tähelepanu. Professionaalidest koosnev töötajaskond on pühendunud turvalise ja külalislahke keskkonna loomisele, et klient saaks talle sobivas tempos terveneda ja areneda.

☀︎

Oled väga teretulnud!

UUDIS!
TA TULEB TAAS- SELLE SUVE TERVISE JA LOOVUSE LAAGER! Registreerimine avatud!

UUDISED