LUGEMIST

SIIN SAAD TUTVUDA MEIE KESKUSE SISULISE TÖÖGA, TEADUSLIKE UURINGUTE JA ARTIKLITEGA EESTIST JA MUJALT MAAILMAST. INFOT LISAME JOOKSVALT.

TERAAPIALUGU:
IKO- POISS, KES ARMASTAB MUUSIKAT!

🗝 Võtmesõnad: persoonilugu, autistlik laps muusikateraapias, muusikateraapiatehnikad, inspiratsioon

Iko on rõõmus, musikaalne ja sõbralik algkooli laps, kes osaleb muusikateraapias koos mõningate pausidega juba viiendat aastat. Iko jäi terapeudile koheselt silma kui laps, kes reageeris muusikale ja helidele silmatorkavalt positiivselt…

WORLD HEALTH ORGANISATION (WHO) AVALDAB ESIMEST KORDA AJALOOS ÜLEVAATLIKU RAPORTI KUNSTIDE TEADUSLIKUST ROLLIST TERVISHIUSÜSTEEMIS.

🗝 Võtmesõnad: tervishoiupoliitika, kunstid tervishoius, teadustööd

2019 aasta novembris avaldas Maailma Tervise Organisatsioon (WHO) esimese ülevaatliku teaduslike uuringute raporti kunstide rollist tervishoiu-ja meditsiini valdkonnas. Rapordi jaoks koguti kokku 900 artiklit ning üle 3000 uurimusliku töö, mis inglise või vene keeles ülemaailmselt ka avaldatud.

Dokument nimega Health Evidence Network Synthesis Report, on inglise keeles ka tutvumiseks siin:

KÕIK NOODID ON ÕIGED!- MUUSIKATERAAPIA VÕIMALUSTEST ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE

 🗝 Võtmesõnad: muusikateraapia, autismispektri häire, ATH, ajukahjustus, vibroakustiline teraapia

Avaldatud: Sotsiaaltöö (ajakiri) 2/2018

Autorid: Kaili Inno, Käll Kruusmägi, Heili Peegel, Alice Pehk, Maris Raba 

Muusikateraapia on maailmas laialt kasutatav iseseisev teaduspõhine teraapia vorm, mille puhul muusikaterapeudid rakendavad muusikalisi tegevusi süstemaatiliselt ja eesmärgipäraselt, et säilitada või parandada inimese füüsilist, psüühilist ja vaimset tervist või ennetada haigusi ning häireid. Muusikateraapiat kasutatakse töös vaimu- ja füüsiliste puuetega inimestega, eripedagoogikas, psüühikahäirete ravis, taastusravis, geriaatrias, samuti stressiga toimetuleku parandamisel, kriisiseisundite leevendamisel ja paljudes teistes valdkondades. Muusikateraapiat rakendatakse nii individuaalselt kui grupiviisiliselt, kasutades sealjuures nii muusika kuulamisel kui musitseerimisel põhinevaid tehnikaid ja meetodeid vastavalt konkreetse inimese näidustustele ja vajadustele…