VISUAALKUNSTITERAAPIA

Viimsi Teraapiakeskuse ruumides töötab visuaalkunstiterapeut Kai-Liis Gramakovski, 

kellele saab küsimuste korral kirjutada otse: kai-liis@viimsiteraapiakeskus.ee. 

Kai-Liis on koostööpartner Viimsi Teraapiakeskuse ja Viimsi valla 2024/2025 projektis: tasuta koolinoorte loovteraapiagrupid ja individuaalsed loovteraapiad.

 
Gruppidesse saab registreeruda siin: TASUTA KOOLINOORTE TERAAPIAGRUPID

Alustades sügisel 2022 loovterapeudina Viimsi Teraapiakeskuse ruumides, on mu üldisemaks eesmärgiks toetada laste ja noorte arengut ja toimetulekut kasutades eesmärgistatud terapeutilis-loomingulist sekkumist, töötades nii individuaalselt kui grupiviisiliselt. Et mu magistritöö oli just õpilaste koolis kohanemise teemal, siis suurimaks prioriteediks ja missiooniks on toetada lapsi, kes alustavad sügisest kooliteed, kuid vajavad veidi lisatuge. 

Lisaks ootan loovteraapiasse ka täiskasvanuid, et läbi terapeutilis-loomingulise tegevuse võtta aeg iseendale ning sellega toetada igapäeva toimetulekut ja keskenduda oma sisemistele ressurssidele, tugevustele ning lahendustele. 

Kellega töötan?
Lapsed, noored, täiskasvanud, eakad

VASTUVÕTT: E, K, N

Kai-Liis on lõpetanud 2010 aastal Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate erialal ning omab terviseteadustes magistri kraadi. 

Kai-Liis töötas 2010-2020 aastal Tallinna Ülikoolis visuaalkunstiteraapia lektorina ning on loovterapeudina töötanud 4 aastat ka koolikeskkonnas ning Viimsi Fertilitase haiglas rehabilitatsiooni meeskonnas loovterapeudina. Lisaks on Kai-Liis läbi viinud loovteraapia teemalisi täiendkoolitusi ōpetajatele ning 2016 aastast on Tervise Arengu Instituudi VEPA Käitumisoskuste mängu õpetajate koolitaja ja mentor. 

Kai-Liis kirjeldab oma teekonda ja loovteraapia eesmärke ise järgnevalt:

Kui ma peale noorsootöö rakenduskõrghariduse omandamist asusin tööle noortekeskusesse, siis sain paari kuuga aru, et ma pean minema õppima psühholoogiat, et ise seal keskuses “ellu jääda” ja mitte lahtise leegiga läbi põleda. Alustasin õpinguid rakenduspsühholoogia magistriõppes International University of Audentes, kuid seal jõudis minuni uus tõdemus, et ainuüksi verbaalne väljendus laste ja noorte puhul ei tööta. Õpingute raames oli mul aga kaks väga põnevat õppeainet: loovteraapia ja muinasjututeraapia. Seal mõistsin, et loovteraapia, kus kunstiline eneseväljendus on ideaalne sild terapeutilises kolmiksuhtes, võiks olla palju edukamaks võtmeks laste ja noorteni jõudmisel ning seega spetsialiseerusin edasi õppima just kunstiteraapiaid. Kuna muusika, kunst, tants ja näitlemine olid mind saatnud terve lapse-ja nooruspõlve, siis tundus see eriti ideaalne viis oma teadmiste täiendamise teekonnal. 

MIS ON VISUAALKUNSTITERAAPIA?

Visuaalkunstiteraapia on teraapiavorm, kus kliendiga töös kasutab terapeut erinevaid visuaalkunsti vahendeid ja tehnikaid. Vahenditeks kasutatakse erinevaid värve, savi, fotosid või installatsioone ning tehnikatest graafikat, maalimist, skulptuuride tegemist jne. Teraapia eesmärgiks on aidata kliendil parandada oma eluga toimetulekut, kuid konkreetsed eesmärgid sõltuvad iga kliendi individuaalsetest vajadustest. Kunstiteraapiasse on oodatud igas vanuses kliendid ning teraapia ei pea vajalikuks kunsti tegemise tehnilisi oskusi või varasemaid kogemusi. Oluline osa pole mitte produkt või esteetiline kunstiteos, vaid loomise terapeutiline protsess, mille käigus toimub enese väljendamine läbi visualiseerimise, selle mõtestamine ning oma tunnete ja mõtete jagamine terapeudiga. Juba kogu loovprotsess iseenesest on tervendav, kuid professionaalse kunstiterapeudi kaasabil, saab protsessis läbi töötada väga raskeid kogemusi ja tundeid.

VÕIMALIKUD EESMÄRGID TERAAPIAS
 
⇢ Eneseväljenduse toetamine: visuaalkunstiteraapia pakub inimestele turvalist ruumi oma mõtete, emotsioonide ja kogemuste väljendamiseks loomingulise väljenduse kaudu. Kunst võib olla võimas tööriist, mis aitab inimestel edastada keerulisi tundeid, mida võib olla raske ainult sõnadega väljendada.
 

⇢ Lõõgastumine ja stressi leevendamine: kunstiteosega tegelemine võib olla lõõgastav ja rahustav tegevus. Kunsti loomise protsess aitab vähendada stressi ja ärevust ning edendab heaolu- ja lõõgastustunnet.

⇢ Eneseteadvus ja isiklik kasv: teraapiaprotsess aitab inimestel saada sügavamalt aru iseendast ja oma sisemistest mõtetest ja emotsioonidest, pakkudes võimaluse uurida ja väljendada ka oma isiklikke väärtusi ning uskumusi, töötada oma mina- ja identiteeditundega. Suurenenud eneseteadlikkus toob kaasa isikliku kasvu ning seeläbi positiivseid muutusi käitumises ning suhetes. 

⇢ Traumast paranemine: visuaalkunstiteraapia võib olla tõhus tugi inimestele, kes on kogenud elus traumat. Turvalises toetatud keskkonnas loomine pakub teraapia mitteverbaalset viisi traumeerivate kogemuste töötlemiseks ja nendega seotud emotsionaalse stressi vähendamiseks.

⇢ Suhtlemis- ja sotsiaalsed oskused: visuaalkunstiteraapia protsess toetab ja arendab suhtlemis- ja sotsiaalseid oskusi, pakkudes turvalise ruumi erinevate sotsiaalsete situatsioonide harjutamiseks ja eneseväljendusviiside uurimiseks. 

⇢ Probleemide lahendamise oskuste arendamine: loomise protsess hõlmab sageli eksperimenteerimist ja probleemide lahendamist, mis võib aidata inimestel arendada kriitilise mõtlemise oskusi, mida saab siis jällegi rakendada oma elu muudes valdkondades.

⇢ Parem meeleolu ja emotsionaalne regulatsioon: visuaalkunstiteraapia protsess pakub kliendile turvalise ruumi, kus kõiki oma emotsioone paremini tundma õppida. Läbi teraapiatehnikate saab arendada ja toetada ka eneseregulatsiooni.

Loovteraapiagrupp annab noorele turvalise koha, kus:

⇢ aksepteerida ennast, oma isiksust ning õppida paremini tundma erinevaid emotsioone

⇢ leida enese jaoks toimivaid toimetulekustrateegiaid ja loovamaid probleemilahendusi

⇢ suhelda ning vahetada omavanustega kogemusi ja olukordi

⇢ töötada oma minapildiga: kuidas ma ennast näen/ kuidas teised mind näevad/ milline ma sooviksin olla

⇢ distantseeruda argipäevast ja kooliga seonduvatest mure- ja ärevusmõtete

⇢ arendada loovmõtlemist ja läbi selle toetada heaolu

⇢ väljendada läbi loomingu seda, mida sõnadesse panna ei saa või ei oska

Grupis osalemine ei eelda varasemat kokkupuudet kunstimeediumitega